• Parc la selva de l'aventura

    Parc la selva de l'aventura

    Circuits lúdics a dalt dels arbres
  • Visites Castell de Monstosriu

    Visites Castell de Monstosriu

    O. Nicolau, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Mag Marconi

Poden quedar les boles d'acer suspeses a l'aire? Poden desapareixer els objecte, per apareixer en altres llocs? Poden els follets reconstruir cartes esmicolades? Pot un mag deslligar-se i tornar-se a lligar si els nusos els fa el públic?

Desprès de veure al MAG MARCONI ningú es tornarà a fer aquestes preguntes.

Entreu amb ell al món de les ilusions!!